Eläinavusteinen työ

Harmonia Nuutajärvellä hyödynnetään eläinavusteista toimintaa osana hoito- ja kasvatustyötä sekä omaohjaajatyöskentelyä. Osa ohjaajista on perehtynyt eläinavusteiseen toimintaan, ja he pääsääntöisesti huolehtivat toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä sekä toteuttamisesta.

Eläinavusteisen toiminnan tiimoilta teemme säännöllistä yhteistyötä Hellämielen tilan kanssa, jotta saamme toteutettua eläinavusteista toimintaa tavoitteellisesti, jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Hellämielen tilalla eläinavusteisessa toiminnassa hyödynnetään mm. lampaita, vuohia, kanoja ja koiria. Lisäksi eläinavusteista toimintaa toteutetaan niin, että ohjaajan koira on läsnä arjen hoito- ja kasvatustyössä tai teemme vierailuja lähellä sijaitseville kotieläintiloille tai hevostalleille.

Eläinavusteisen toiminnan lähtökohtana on tuottaa iloa, mutta sen lomassa voidaan harjoitella myös monenlaisia taitoja. Eläin ohjaa ihmistä olemaan läsnä nykyhetkessä; keskittymään ja reagoimaan ärsykkeisiin. Eläin ei piittaa sosiaalisesta statuksesta, vaan arvioi ihmistä mielialan, aikomusten ja tekojen mukaan. Se on herkkä aistimaan ihmisen tunnetilat eikä eläin myöskään peittele omia tuntemuksiaan, vaan osoittaa ne suoraan ja välittömästi. Eläimen kautta voidaan myös peilata omaa elämänhallintaa perustarpeiden kautta, sillä eläimellä ja ihmisellä on samankaltaiset perustarpeet: ravinto, lepo, fyysinen terveys sekä sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi. Samalla eläimestä huolehtiminen kasvattaa vastuuntuntoa ja antaa mahdollisuuden turvallisesti harjoitella kiintymyksen osoittamista sekä sen vastaanottamista. Erilaisten tunnetilojen käsittely ja harjoittelu on eläinten kanssa usein vaivattomampaa. Eläinavusteinen toiminta voi olla väylä käsitellä myös pelkotiloja, omia rajoja ja itsetuntoa.

Harmonia Nuutajärvi