Eläinavusteinen työ

Eläinavusteinen toiminta

Valtakunnallisessa eläinavusteisessa toiminnassa tunnetaan erilaisia termejä jaottelemaan eläinavusteista toimintaa ja sen käyttäjiä. Näitä ovat eläinavusteinen toiminta (Animal-Assisted Activities, AAA) sekä eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT). Eläinavusteinen terapia on suunniteltu edistämään yksilön fyysistä, sosiaalista, emotionaalista tai kognitiivista toimintaa. Terapiasta puhutaan silloin, kun sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö käyttää eläimiä apuna työssään. Toiminta voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista. Tällöin ammattihenkilö määrittelee asiakkaalle erityiset tavoitteet, joiden edistymistä seurataan. Eläinavusteinen toiminta on sen sijaan vapaamuotoisempaa toimintaa, jolloin ajatuksena on eläimen tuottavan iloa pelkällä olemassa olollaan. Me Harmoniassa tulemme käyttämään kumpaakin toimintatapaa yksilökohtaisesti lapsen tavotteita ajatellen.

Eläimet arjen tukena

Yleisesti ottaen eläin ohjaa ihmistä olemaan vahvasti nykyhetkessä: keskittymään ja reagoimaan tapahtumiin. Eläin ei piittaa sosiaalisista statuksista vaan arvioi ihmistä mielialan, aikomusten ja tekojen mukaan. Se on herkkä aistimaan ihmisen tunteet eikä myöskään peittele omia tunteitaan, vaan yleensä kertoo olostaan suoraan ja välittömästi.

Lepo, ravinto, fyysinen ja psyykkinen aktiivisuus sekä sosiaalinen vuorovaikutus ovat sekä ihmisten että eläinten perustarpeita. Näiden taitojen peilaaminen eläimen kautta voi auttaa ihmistä ymmärtämään myös oman elämänhallintansa sujuvuutta. Eläimestä huolehtiminen kasvattaa vastuuntuntoa. Sen kiintymyksen osoitukset, vuorovaikutus, toiminta sekä kaikkien aistien käyttö tukevat itsetunnon kehittymistä ja kasvua, vahvistaa myötätunnon kokemusta sekä edistää luovaa ajattelua. Lisäksi usein myös fyysinen toimintakyky vahvistuu eläimestä huolehdittaessa. Aktiivisuus, ulkoilu ja eläinten hoidossa mukana oleminen auttavat lasta hahmottamaan vuorokausirytmiä. Eläinten hoitaminen kasvattaa myös vastuuntunnon kanssa osallisuutta. Eläinten avulla myös erilaiset tunnetilat, pelkotilat sekä omien rajojen vahvistamisen tarpeellisuus nousevat helposti käsittelyyn.

Eläinavusteisuus Harmonia Nuutajärvellä

Eläinavusteisessa työssä käytettävä eläin on tunnettava sekä lajina että yksilönä jotta toiminnan tavoitteet voidaan asettaa lapsen lisäksi myös eläintä kunnioittaen ja kuunnellen. Eri eläinlajeille käytetään erilaisia, heille ominaisia ja sopivia harjoituksia. Harmonian lähitulevaisuuden eläinavusteisuuden eläinlajit ovat koira, kani, hevonen ja kana.

Koirat

Piitu on brasilianterrieri ja vierailee talossa säännöllisesti. Piitu rakastaa leikkimistä, lapsia ja hakeutuu syliin kuin syliin.

Toggle Content

Hevoset

Tiedot päivittyvät myöhemmin

Tiedot päivittyvät myöhemmin

Tiedot päivittyvät myöhemmin

Jänis

Tiedot päivittyvät myöhemmin

Kanat(tulossa kesällä 2021)

Harmonia Nuutajärvi